SPECIALIZACE - KLÍČOVÉ  OBLASTI

OSOBNÍ ROZVOJ (myself)

 • Sebevědomí a sebeúcta
 • Přijetí sebe sama 
 • Psychosomatické problémy
 • Životní restart
 • Odpuštění a přijmutí minulosti
 • Jak se naučit říkat "NE"
 • Jak pracovat se emocemi
 • Zásadní životní rozhodnutí
 • Vnitřní rovnováha
 • Priority a hodnoty
 • Zdravé sociální vztahy

PARTNERSTVÍ, MANŽELSTVÍ

 • Jak najít životního partnera
 • Vzájemná komunikace
 • Jak poznat manipulátora
 • Jak najít sílu "odejít"
 • Jak najít ve vztahu harmonii
 • Jak vyřešit krizi ve vztahu
 • Bolestivý rozchod / rozvod
 • Nezávislost ve vztahu 
 • Odpuštění
 • Žárlivost ve vztahu

PRÁCE, KARIÉRA, STUDIUM

 • Jak najít práci "snů"
 • Syndrom vyhoření
 • Prosazení se na pracovišti
 • Zvyšování výkonu na pracovišti
 • Uzdravení vztahu k financím
 • Zdravé vztahy na pracovišti
 • Jak najít svůj potenciál
 • Jak na zásadní změny
 • Možnosti aktuální situace
 • Seberealizace
 • Jak na změnu v profesi

RODIČOVSTVÍ

 • Jsem připravena na roli - RODIČE?

 • Potíže s otěhotněním

 • Jak zvládat těhotenství

 • Hormony po porodu

 • Zdravé vztahy s rodiči

 • Jak vychovat sebevědomé dítě

 • Rovnováha ve výchově

 • Problémy ve výchově

 • Krize v rodině

 • Nepřijetí role matky/otce