Specializace

Při koučování se zaměřuji na uvedené oblasti,  které jsem pro Vaši přehlednost shrnula na základě požadavků mých klientů. 

Vymezená témata jsou taktéž opřena o mé zkušenosti, zájmy a silný osobní příběh. 

Ovšem! Jako kouč se nebráním novým výzvám a svůj koučovací přístup jsem schopna uplatnit v každé oblasti dle Vašich potřeb.

OBLASTI MÉHO PŮSOBENÍ

OSOBNÍ  "JÁ"

 • Jak přijmou sebe sama

 • Sebevědomí a sebeúcta

 • Psychosomatické problémy

 • Životní restart

 • Odpuštění a přijmutí minulosti

 • Jak se naučit říkat "NE"

 • Jak pracovat se emocemi

 • Jak najít svou vnitřní sílu

 • Seberealizace

 • Zásadní životní rozhodnutí


RODIČOVSTVÍ

 • Jsem připravena na roli - RODIČE?

 • Potíže s otěhotněním

 • Jak zvládat těhotenství

 • Hormony po porodu

 • Zdravé vztahy s rodiči

 • Jak vychovat sebevědomé dítě

 • Rovnováha ve výchově

 • Problémy ve výchově

 • Krize v rodině

 • Nepřijetí role matky/otce

 PARTNERSTVÍ

 • Jak najít životního partnera
 • Vzájemná komunikace
 • Jak poznat manipulátora
 • Jak najít sílu "odejít"
 • Jak najít ve vztahu harmonii
 • Jak vyřešit krizi ve vztahu
 • Bolestivý rozchod / rozvod
 • Nezávislost ve vztahu 
 • Odpuštění
 • Žárlivost ve vztahu


DUŠEVNÍ HYGIENA 

 • Psychická odolnost vůči stresu

 • Vnitřní rovnováha a klid

 • Zdravý způsob života

 • Spokojený život

 • Životospráva

 • Odpočinek a relaxace

 • Zdravé sociální vztahy

 • Péče o sebe

 • Priority a hodnoty

PRÁCE / FINANCE

 • Jak najít práci "snů"
 • Syndrom vyhoření
 • Prosazení se na pracovišti
 • Zvyšování výkonu na pracovišti 
 • Uzdravení vztahu k financím
 • Zdravé vztahy na pracovišti 
 • Jak najít svůj potenciál
 • Jak na zásadní změny
 • Možnosti aktuální situacePORADENSTVÍ V OBLAST PRÁVA

! KOUČINK SPOJEN S FORMOU KONZULTACE. !

 • Rodinné právo

 • Trestní právo

 • Smlouvy, žádosti

 • Odvolání

 • Dohody, plné moci