Specializace

Při koučování se zaměřuji na uvedené hlavní oblasti,  které jsem pro Vaši přehlednost shrnula na základě požadavků mých klientů. 

Vymezená témata jsou taktéž opřena o mé zkušenosti, zájmy a silný osobní příběh. 

Ovšem! Jako kouč jsem otevřena novým výzvám a svůj koučovací styl jsem schopna uplatnit v každé oblasti dle Vašich potřeb.

Cílová skupina

V rámci koučování se zaměřuji především na INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK.

Cílová skupina:

 • zaměstnanci justiční správy
 • zaměstnanci státních organizací, úřadů
 • živnostníci, malé firmy
 • maminky na mateřské dovolené
 • poloprofesionální sportovci 

KLÍČOVÉ OBLASTI 

OSOBNÍ ROZVOJ (myself)

 • Sebevědomí a sebeúcta
 • Přijetí sebe sama 
 • Psychosomatické problémy
 • Životní restart
 • Odpuštění a přijmutí minulosti
 • Jak se naučit říkat "NE"
 • Jak pracovat se emocemi
 • Zásadní životní rozhodnutí
 • Vnitřní rovnováha
 • Priority a hodnoty
 • Zdravé sociální vztahy

PARTNERSTVÍ, MANŽELSTVÍ, VZTAHY

 • Jak najít životního partnera
 • Vzájemná komunikace
 • Jak poznat manipulátora
 • Jak najít sílu "odejít"
 • Jak najít ve vztahu harmonii
 • Jak vyřešit krizi ve vztahu
 • Bolestivý rozchod / rozvod
 • Nezávislost ve vztahu 
 • Odpuštění
 • Žárlivost ve vztahu

PRÁCE, KARIÉRA, STUDIUM

 • Jak najít práci "snů"
 • Syndrom vyhoření
 • Prosazení se na pracovišti
 • Zvyšování výkonu na pracovišti
 • Uzdravení vztahu k financím
 • Zdravé vztahy na pracovišti
 • Jak najít svůj potenciál
 • Jak na zásadní změny
 • Možnosti aktuální situace
 • Seberealizace
 • Jak na změnu v profesi

RODIČOVSTVÍ, VÝCHOVA

 • Jsem připravena na roli - RODIČE?

 • Potíže s otěhotněním

 • Jak zvládat těhotenství

 • Hormony po porodu

 • Zdravé vztahy s rodiči

 • Jak vychovat sebevědomé dítě

 • Rovnováha ve výchově

 • Problémy ve výchově

 • Krize v rodině

 • Nepřijetí role matky/otce