Profil kouče

V minulosti jsem tíhla pomáhat ostatním. Přišlo mě to jako samozřejmost. Ovšem. Vše má mít své hranice. Takové hranice, aby to nezasahovala příliš do života toho, kdo pomáhá. Koučink mě poskytuje široké spektrum technik, jak nejlépe pomoci druhému, aniž by to zasahovalo do mé komfortní zóny. Pracuji jako osobní kouč se zaměřením na životní a profesní koučink, koučink se zaměřením na problémy spojené s poradenstvím v oblasti práva.

Součástí mých služeb coby kouče,  je ještě propojení profese maséra (Masáže). Z praxe jsem si jistá, že takové propojení je kompletní a pro samotného klienta je velmi přínosné.


Mgr. Martina Kubátová 

37 let, vdaná a mám 2 děti

jsem kouč, masér, administrativní pracovník

PRAXE A ZKUŠENOSTI:

 • 15 let v justiční sféře - pracovní vztahy nadřízený/podřízený, složité pracovní vztahy
 • 20 let vzdělávání v rámci osobního rozvoje
 • 10 let seberozvoje v mezilidských vztahů
 • Dlouhodobá neschopnost říkat NE
 • Dlouhodobá osobní zkušenost v oblasti toxických vztahů
 • 1 rok vlastní zkušenosti coby klient v rámci koučovací série 

FORMY KOUČINKU:

 • individuální sezení
 • osobní konzultace
 • telefonická (online) konzultace
PLATBY:

 • v hotovosti za jednotlivá koučovací sezení
 • bezhotovostně dle  faktury (splatnost 14 dní, vztahuje se pouze na dlouhodobou sérii)


MÍSTO SETKÁNÍ:

 • místo určení schůzku je vždy po vzájemné domluvě
MÉ HODNOTY: 

 • upřímnost
 • empatie
 • zásadovost
 • lidský přístup
 • racionalita


PŮSOBNOST

 • osobně: Praha a okolí
 • online: celá Česká republika 


Pomáhat druhým jsem vždy cítila jako něco důležitého a považovala jsem to za své vnitřní poslání. Avšak až profese kouče mně pomohla tento potenciál plně rozvinout a najít techniky pomoci ostatním. V minulosti jsem vždy pomáhal druhým na úkor svého komfortu, nikdy jsem moc nebrala ohled na sebe. Tento postoj se hodně změnil až s příchodem dětí.

Domnívám se, že být dobrý koučem - vyžaduje přirozenou autoritu, vyzrálou osobnost a postupné nabírání zkušeností a získávat profil "vyhledávaného kouče."

K profesi kouče vedla dlouhá, a často náročná cesta. Domnívám se, že k této profesi musí buď člověk dozrát, a nebo se musí jako kouč narodit. Už na střední škole mě více zajímala psychologie, osobní rozvoj a sebevzdělávání. Vždy to bylo ale na takové skromné úrovni. Hlavním důvodem byla potřeba neustálého sebevzdělávání a poznávání sebe samé. 

Až trochu náhoda pomohla k tomu, že jsem v roce 2007 začala bakalářské studium na vysoké škole - obor veřejná správa. Takovémuto rozhodnutí předcházelo vkročení do světa justice. Nyní je to již více jak 15 let, co pracuji s lidmi v rámci administrativy - úřednice v justiční sféře trestního úseku. Až v roce 2018 jsem nastoupila k dokončení magisterského studia na vysoké škole - obor kriminalisticko-právní specializace.

Velkou vášní je neustále sebevzdělávání, učení se a objevování nových možností. Podařilo se mně úspěšně propojit různé obory, které se, byť nevědomky, prolínají. 

Kdysi jsem se ocitla ve vlastní propasti, kdy mě pomoc druhým lidem natolik pohltila, že jsem ji přestala mít pod kontrolou, neuměla jsem říct ne, nechtěla jsem druhého odmítnout, protože jsem se domnívala, že dotyčný/á mou pomoc potřebuje. K čemu to vedlo? K totálnímu vyhoření, únavě a vyčerpání.

Až rok 2014 mně dostal tak trochu "na dno", ze kterého jsem se odrazila úplně jiným směrem a začala jsem dráhu sebevzdělávání, a to odborně, vážně a jen pro sebe.  Dokonce i já sama jsem prošla koučinkem, který mě neuvěřitelně pomohl, vyřešil moje trápení, ukázal nové příležitosti, otevřel se širší obzor možností, a hlavně, poznala jsem své bloky a překážky, svá omezení a hranice v hlavě, které mě ve velkém omezovaly. Závěr roku byl klíčovým; klíčový v tom, že jsem začala být koučem.

Jsem kouč, který....

...je empatický. Bez jakéhokoliv hodnocení se dokáži vžít do prožitků druhého.

...akceptuje a respektuje. Bez předsudků a domněnek respektuji rozhodnutí druhého. Akceptuji Vaše výsledky. Zastávám postoj podporující, vstřícný, vřelý a pozitivní. Absolutně odmítám majetnické, omezující, soudící a hodnotící stanoviska 

...ctí opravdovost a je v harmonii se sebou samým. Bez přetvářky. Bez předstírání něčeho. Bez klamu. Zakládám si na tom, jaká skutečně jsem, snažím se být autentická. Myslím, že hlavní image kouče odlišuje v nepřeberném množství koučů. 

...je důvěryhodný a věří v možnou změnu druhého člověka. Vzájemná důvěra je v "koučovacím vztahu" velmi důležitá. Nehodnotím ani nesoudím druhého, ale u každého člověka věřím, že pokud opravdu chce, lze změnit cokoliv. 

...má upřímný zájem o svět druhého.

Jako kouč akceptuji sebe sama, se všemi silnými i slabými stránkami, a věřím, že o to víc lze  autentičtěji pomáhat druhému v rámci koučování. 


V případě, že Vás moje nabídka oslovila, neváhejte mně kontaktovat. (Kontakt)


  KOUČOVACÍ STYL:

  Vzhledem k tomu, že s lidmi již nějakou dobu pracuji, snažím se jim pomáhat, až teď zpětně vím, že koučovací styl nelze jednoznačně stanovit. A jako kouč mohu říct, že takový styl se vytváří. Je tvořen zkušenostmi a jedinečnými okamžiky. Můj vlastní koučovací styl je silně opřen o můj silný osobní příběh. 

  V rámci každé pomoci se více zaměřuji spíše na řešení, než na problém. Jsem spíše nastavena na pozitivní stránku věci, ovšem striktně neodmítám ani to negativní. Obracím se více do jádra problému. Snažím se o trvalé změny. Občas nerozumím tomu, že někdo nechce něco změnit, i když si stěžuje, že někdo něco nedokáže, i když na to očividně má. Vždy k tomu něco chybí.

  Můj koučovací styl:

  • aktivní naslouchání
  • pozornost zacílena na řešení
  • jasné pojmenování problému
  • objevení bloků z minulosti a jejich překonávání
  • energie vnitřního klidu a rovnováhy
  • hnací síla pro úspěšnou změnu 
  • upřímné a férové jednání


  MÁTE  MŮJ  R E S P E K T !

  • Respektuji a nechávám druhého jeho zklamání vztek, radost
  • nechávám druhému jeho odpovědnost
  • poskytuji druhému čas
  • respektovat neznamená, být hodným koučem, a podporovat veškeré chování druhého
  • respektovat není ani, můj naprostý souhlas s vámi,
  • Váš respekt neznamená ignorovat mé názory a pocity.