Profil kouče

V minulosti jsem tíhla pomáhat ostatním. Přišlo mě to jako samozřejmost. Ovšem. Vše má mít své hranice. Takové hranice, aby to nezasahovala příliš do života toho, kdo pomáhá. Koučink mě poskytuje široké spektrum technik, jak nejlépe pomoci druhému, aniž by to zasahovalo do mé komfortní zóny. 


Mgr. Martina Kubátová 

37 let, vdaná a mám 2 děti

= Absolvent koučovací školy - Results&emotions - RE Kouč = (results&emotions


PRAXE A ZKUŠENOSTI:

 • 15 let v justiční sféře - pracovní vztahy nadřízený/podřízený, složité pracovní vztahy
 • 20 let vzdělávání v rámci osobního rozvoje
 • 10 let seberozvoje v mezilidských vztahů
 • Dlouhodobá neschopnost říkat NE
 • Dlouhodobá osobní zkušenost v oblasti toxických vztahů
 • 1 rok vlastní zkušenosti coby klient v rámci koučovací série 

FORMY KOUČINKU:

 • osobně
 • online (ZOOM, Google Meet) 
PLATBY:

 • v hotovosti za jednotlivá koučovací sezení
 • bezhotovostně dle faktury


MÍSTO SETKÁNÍ:

 • místo určení schůzku je vždy po vzájemné domluvě
MÉ HODNOTY: 

 • upřímnost
 • empatie
 • zásadovost
 • lidský přístup
PŮSOBNOST
 • osobně: Praha a okolí
 • online: Česká republika 

MOJE PROČ.

 • Věřím v potenciál každého člověka
 • Věřím, že každý člověk se může změnit, pokud opravdu chce
 • Vím, že hranice jsou jen v hlavě, a jen my sami je můžeme překročit a změnit cokoliv
 • Baví mě samotný proces změn
 • Těší mě být u toho, když druhý prochází okamžikem "AHA momentu"

Pomáhat druhým jsem vždy cítila jako něco důležitého a považovala jsem to za své vnitřní poslání. Avšak až profese kouče mně pomohla tento potenciál plně rozvinout a najít techniky pomoci ostatním. V minulosti jsem vždy pomáhala druhým na úkor svého komfortu, nikdy jsem moc nebrala ohled na sebe. Tento postoj se hodně změnil až s příchodem dětí.

Domnívám se, že být dobrý koučem - vyžaduje přirozenou autoritu, vyzrálou osobnost a postupné nabírání zkušeností a získávat profil "vyhledávaného kouče."

K profesi kouče vedla dlouhá, a často náročná cesta. Domnívám se, že k této profesi musí buď člověk dozrát, a nebo se musí jako kouč narodit. Už na střední škole mě více zajímala psychologie, osobní rozvoj a sebevzdělávání. Vždy to bylo ale na takové skromné úrovni.  

Až trochu náhoda pomohla k tomu, že jsem v roce 2007 začala bakalářské studium na vysoké škole - obor veřejná správa. Takovémuto rozhodnutí předcházelo vkročení do světa justice. Nyní je to již více jak 15 let, co pracuji s lidmi v rámci administrativy - úřednice v justiční sféře trestního úseku. Až v roce 2018 jsem nastoupila k dokončení magisterského studia na vysoké škole - obor kriminalisticko-právní specializace.


Velkou vášní je neustále sebevzdělávání, učení se a objevování nových možností. Podařilo se mně úspěšně propojit různé obory, které se, byť nevědomky, prolínají. 

Kdysi jsem se ocitla ve vlastní propasti, kdy mě pomoc druhým lidem natolik pohltila, že jsem ji přestala mít pod kontrolou, neuměla jsem říct ne, nechtěla jsem druhého odmítnout, protože jsem se domnívala, že dotyčný/á mou pomoc potřebuje. K čemu to vedlo? K totálnímu vyhoření, únavě a vyčerpání.

Až rok 2014 mně dostal tak trochu "na dno", ze kterého jsem se odrazila úplně jiným směrem a začala jsem dráhu sebevzdělávání, a to odborně, vážně a jen pro sebe.  Dokonce i já sama jsem prošla koučinkem, který mě neuvěřitelně pomohl vyřešit svá témata, ukázal nové příležitosti, otevřel se širší obzor možností, a hlavně, poznala jsem své bloky a překážky, svá omezení a hranice, které mě ve velkém omezovaly. Závěr roku 2020 byl klíčovým; klíčový v tom, že jsem začala být koučem.


V případě, že Vás moje nabídka oslovila, neváhejte mně kontaktovat. (Kontakt)


  KOUČOVACÍ STYL:

  Od snu k akci !

  • aktivní naslouchání
  • snaha vnést do vašeho života trvalé změny
  • pozornost zacílena na řešení
  • jasné pojmenování problému
  • objevení bloků z minulosti a jejich překonávání
  • energie vnitřního klidu a rovnováhy
  • upřímné a férové jednání
  • hnací síla pro úspěšnou změn