Ceník - koučink

Ceník platný od 1. srpna 2021

  • Úvodní ukázková hodina - ZDARMA - 60 minut 
  • platba možná v hotovosti/bezhotovostně na bankovní účet
  • e-mailová rekapitulace uskutečněného sezení
  • pravidelný report - "koučovo povzbuzení"
  • frekvence setkání - 1x - 2x / 14 dní
  • délka sezení - 60 - 75 minut

Informace

Ochutnávka koučinku - Jedná se o ukázkovou hodinu pro lepší seznámení s koučinkem a pochopili jeho principy. V rámci ukázky také poznáte mě jako kouče. (Profil kouče) Poté máte dostatečný prostor na rozmyšlenou, zda je pro Váš koučink vhodný a zda budete chtít jednorázové sezení nebo dlouhodobou spolupráci. K udržitelné změně lze dojít již po 8 sezení. Pro dlouhodobou spolupráci je stanoven maximální počet sezení 12. Tato ukázka probíhá zcela nezávazně.

Jednorázové sezení - Slouží zejména k vyřešení jednotlivého tématu či zpracování nějaké situace. Platba za jednotlivá sezení probíhá v rámci sezení v hotovosti nebo platbou na účet. Toto sezení taktéž probíhá zcela nezávazně.

Dlouhodobá série - Jedná se o dlouhodobou spolupráci v rámci 3 - 6 měsíců, kdy lze systematicky pracovat na Vašem posunu, cílech, návycích. Na začátku je intenzita setkání jednou za týden až 14 dní dle domluvy, později až jednou za měsíc. Platba probíhá v rámci faktury s danou dobou splatnosti. Lze uhradit celou částku, nebo sérii rozdělit na určitý počet sezení. Vystavenou fakturu je nutné uhradit pouze bezhotovostně na účet.

Platby za koučink lze provést hotově nebo prostřednictvím bankovního účtu.

Koučovací programy je možné hradit po dohodě na splátky, bez navýšení.

V případě potřeby zrušení sezení, toto požaduji učinit nejpozději 24 hodin předem. Později akceptuji zrušení pouze z neočekáváných a akutních důvodů. Zaujal Vás některý balíček koučování? 

Můžete využít níže uvedený formulář nebo mě přímo kontaktovat (kontakt)