Jak to funguje?

Struktura koučovacího rozhovoru

Pokud se rozhodnete ve svém životě něco změnit pomocí koučinku, zde je prostor na to, abych Vám zhruba vysvětlila jeho průběh. Vím, že je to pro Vás něco nového a nepoznaného, proto věnujte svůj čas těmto řádkům, abyste získali lepší představu. 

Zároveň Vás žádám o respektování těchto nastavených pravidel. 


Jednotlivé fáze koučování:

1. FÁZE:

1a.) VYTVOŘENÍ (UJASNĚNÍ) VZTAHU. Nejprve je třeba si sjednat schůzku, která bude převážně seznamovací. Schůzka, kdy je třeba si oboustranně vysvětlit očekávání, a pro případnou další spolupráci si nastavit určitá pravidla. Proč jedna taková schůzka? Všichni moc dobré víme, že první dojem je pouze jeden. Věřím, že pro úspěšnou spolupráci je důležité, jak pro kouče, tak pro koučovaného, jediné - naladění na stejně vlně a ta správná "chemie".

Tato schůzka není závazná a je zcela ZDARMA

Má pouze informativní charakter. 

Pro informativní schůzku je vyhrazena 1 hodina. 

1b.) ČAS NA ROZMYŠLENOU = Po prvním setkání dostáváte čas pro Vaše rozhodnutí. Tento čas není nijak striktně stanoven, vždy bude záležet na dohodě, avšak tento čas není delší než 1 týden. Tohoto času můžete využít a nemusíte. Vaše stanovisko, můžete sdělit ihned po informativní schůzce nebo během uvedeného týdne. Po uplynutí uvedené doby, budu považovat naše setkání za uzavřené, a již Vás nekontaktuji. Rozhodnutí je pouze na Vás.

2. FÁZE:

2a.) ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU = Začátek dalšího setkání bude věnován zejména analýze a "pohledu" na Váš současný život. Budeme se věnovat klíčovým oblastem, které si zvolíte pouze Vy sami. Pro dosažení očekávané a trvalé změny je koučování zpracováno do tzv. koučovacích sérií. Koučovací série znamená předem stanovený počet setkání. První setkání je v trvání 90 minut. Každé další setkání, resp. koučovací sezení je vždy 60 - 75 minut.

2b.) FANTAZIE O BUDOUCNOSTI = Pomocí kouče lze pomocí otázek se více zaměřit na budoucnost. Kouč zaměřuje pozornost na osobní užitek a pozitivní dopady spojené s konkrétním cílem. Koučovaný si mnohdy sám neuvědomuje, co vše by mohl získat. 

2c.) STANOVENÍ CÍLŮ = Po vyjasnění aktuálního stavu a rozebrání možností si klient sám stanoví cíle, kterých chce dosáhnout. Cíle mohou být malé či velké, více dílčích cílů. 

3. FÁZE:

3a.) ODSTRANĚNÍ PŘEKAŽEK = Při vyjasňování aktuálního stavu věci, se mohou rozkrýt překážky, které dosud bránily koučovaného realizaci daného úkolu nebo splnění konkrétního snu. 

3b.) AKTIVACE ZDROJŮ = Pomocí kouče se také odkrývá možnost řešení daného problému. Zde je nutné se zaměřit především na takové zdroje, které vychází ze samotného klienta, tj. jeho znalosti, možnosti a schopnosti, osobní vlastnosti a zkušenosti. 

4. FÁZE:

4a.) REALIZACE - AKCÍ A CÍLŮ = Od slov k činům. Žádná změna nenastane, pokud člověk nezačne opravdu činit jednotlivé kroky.

4b.) KONTROLA DOSAŽENÍ CÍLE = Neoddělitelnou součástí rozvoje klienta je určitá zpětná vazba a kontrola dosažení konkrétních cílů. Taková kontrola také slouží k tomu, aby klient viděl své úspěchy, a z toho také odvozoval další kroky a případně 

Koučování může probíhat, jednak osobně na místě, které vzájemné potvrdíme a nebo online cestou.  Možnost online se však nevztahuje na první informativní schůzku a první sezení. V tomto případě vyžaduji vždy osobní setkání. 

Přínosy dlouhodobé spolupráce/série:

 • stanovení a dosažení cílů
 • vybudování nových návyků
 • trvalé nastavení nových návyků
 • budování trvalé změny životního stylu


Struktura koučovacího sezení:

 1. Po přivítání Vás čeká krátké připomenutí nastavených pravidel naší schůzky.
 2. Vzájemně si potvrdíme, jaký čas je pro naší schůzku vymezen.
 3. Vysvětlím v čem spočívá samotný koučink, a jak se liší od běžného rozhovoru.
 4. V rámci koučovacího rozhovoru Vám budu klást přímé a otevřené otázky.
 5. Je pouze na Vás jaký rozsah informací budete sdílet. Není nutné sdělovat hned vše. Důležitý proces se odehrává ve Vaší hlavě.
 6. Pamatujte na to, že pokud nastane okamžik TICHA, je toto naprosto v pořádku. Je to Váš čas pro přemýšlení.
 7. V průběhu koučovacího rozhovoru si píši poznámky pro mou potřebu, abych se mohla držet v souvislostech a tak mohla postupovat k nastavenému cíli.
 8. Je třeba si říct, že cokoliv zazní na schůzce, zůstane mezi námi. Dodržuji mlčenlivost koučů, respektive jako kouč dodržuji etický kodex ICF.
 9. Závěrem Vás požádám o souhlas výše uvedeného, a poté se můžeme věnovat Vašemu tématu. Pokud budete mít vlastní pravidlo, toto sdělte hned na začátku. Prosím Vás o upřímnost. 

Základem Vaší změny je touha a jistá vášeň chtít něco změnit. 

Celý proces může být dlouhodobý, náročný, nikoliv nemožný.        

O rychlosti a směru koučování rozhoduje klient. 

Klient si prostřednictvím kouče hledá řešení sám. 

Profil kouče


Co Vám garantuji:

 • Naslouchám, ale neradím.
 • Přemýšlím, ale nesoudím.
 • Přímé a otevřené otázky.
 • Pomohu Vám pojmenovat problému.
 • Zaměřuji se na hledání řešení.
 • Výrazné změny ve Vašem myšlení, jednání a vnímání.
 • Pomohu Vám odhalit nové způsoby myšlení.
 • Cesta k uvědomění. Práce s tichem. Poskytnutí prostoru pro Vaše přemýšlení.
 • Pracuji na odstranění starých návyků, vnitřních bloků a zajetých stereotypů.

Čím si Vás získám?

 • Jsem zastáncem dobrých mezilidských vztahů
 • Mým záměrem je Vaše spokojenost sama se sebou
 • Maximální podporou a empatií
 • Snažím se efektivně pomáhat druhým
 • Kladu důraz na lidský přístup
 • Zachovávám jistou přísnost a disciplínu
 • Odborností a pravidelným vzděláváním
 • Naprostou důvěrou sdílených informací
 • Respektováním etického kodexu ICF (International Coach Federation)


V případě zájmu o koučinku mně kontaktujte.