Etický kodex maséra

Každý masér by měl dodržovat a respektovat určité aspekty výkonu svého povolání. Tyto aspekty jsou shrnuty do tzv. ETICKÉHO KODEXU. Tento etický kodex vychází z Etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů a z mé dlouhodobé praxe. 

Obecně:

 • Masér je povinen pracovat v souladu s odbornými znalostmi
 • V žádném případě by masér neměl sdělovat nějaké domněnky o stavu klienta. V případě, že zjistí nějaké zdravotní potíže, měl by klientovi doporučit návštěvu lékaře
 • Masér nesmí zakazovat užívat léky, ani doporučovat jiné léky
 • Masér nemůže nahradit lékaře
 • Masér by měl v každém případě dbát na kvalitní úroveň svého jména, měl by se dostatečně neustále vzdělávat.
 • Respektování všech zákonů a hygienických nařízení
 • Masér vykonává služby, které jsou v souladu s jeho získanými certifikáty.

Osobnost maséra:

 • Profesi maséra považuji za poslání, jak nejlépe pomoci člověku.
 • Respektuji etický kodex v mezilidských vztazích.
 • Aktivně udržuji tělesnou i psychickou stránku osobnosti.
 • Dbám na upravený vzhled.
 • Nepřekračuji stanovené hranice. 
 • Dodržuji zónu intimity. 
 • Nepřeceňuji své schopnosti. Pokud uznám, že v konkrétním případě nepomůžu, sdělím to. 

Pracovní zásady:

 • Poskytuji veřejné informace o poskytovaných službách
 • Pokud se necítím zdravá, neohrožuji klienta, a neprodleně toto sdělím a nabídnu náhradní termín
 • Na začátku každé masáže zjišťuji aktuální stav, včetně případných kontraindikacích 
 • Ke každému klientovi přistupuji individuální dle jeho aktuální zdravotního stavu
 • S klientem jsem pouze v nezbytném minimálním kontaktu v souvislosti se zdravotním stavem
 • Dodržuji zvýšené hygienické nařízení.
 • Při práci dbám na odpočinek a relax, jako masér nemluvím. V některých případech mohu nahrazovat i terapeuta
 • Respektuji každého. Nikoho nesoudím.
 • Jako masér mám výhradní právo - odmítnutí klienta. Pokud budu mít dojem, že je pod vlivem alkoholu či drog, s agresivním chování či jiným nevhodným chováním. Pokud takové jednání nastane až v průběhu masáže, i zde mám výhradní právo na ukončení masáže s úhradou plné částky. 
 • Jako masér pracuji v souladu s provozním řádem.