Co je koučink?

Obecně lze říct, že koučink je určitý komunikační přístup, který pomáhá klientovi k jeho změně. Koučování představuje specifický proces, ve kterém se pomocí přímých a otevřených otázek hledá individuální řešení a postupně se pracuje na rozvoji klienta. Koučink je účinná metoda osobního rozvoje. Každý klient je jedinečný, má určité zkušenosti, své problémy a plány, proto je nutný individuální přístup. 

Co znamená, že kouč pokládá otevřené a přímé otázky? 

Otevřené otázky jsou přirozenější, a poskytují širší možnost odpovědi. Takové otázky "zdravým" způsobem umožňují hluboké přemýšlení a pracovat tak s vlastními myšlenkami. Zpočátku takové otázky mohou působit nepříjemně, neboť na takové otázky nemusí být člověk zvyklý. Ale pokud si uvědomíme, k čemu vedou uzavřené otázky, kdy je odpovědí "ano" nebo "ne". Jak moc taková odpověď posune člověka dál a nebo něco zásadního změní?

Je třeba podotknout, že klient se svým koučem sdílí, co sám uzná za vhodné. Kouč nenutí ke sdělování jakýchkoliv informací, pokud je to klientovi nepříjemné. Právě prostřednictvím cílených otázek může klient lépe pracovat se svými myšlenkami, posouvat se dál a hledat řešení v jakékoliv oblasti svého života. Smyslem koučování je především ZMĚNA CHOVÁNÍ klienta, avšak v žádném případě se nejedná o manipulaci. Celý koučovací proces je o klientovi. Jen klient udává směr a tempo celého procesu. Jak funguje koučovací proces? Jak to funguje?

Koučink odhaluje a zkoumá vnitřní práci mysli a srdce. Koučinkem lze dobře rozvíjet potenciál každého člověka. Koučování aktivuje schopnost člověka zvyšovat svůj výkon, rozšiřovat své možnosti a zvětšovat své kapacity. 

Ptáte se sami sebe, kdy je asi tak vhodné využít služeb kouče? 

Kouč přichází  ve chvílích, kdy si nevíme rady v některých životních situacích, neumíme nebo si nejsme schopni pomoci sami a potřebujeme určitým způsobem správně nasměrovat.

Kouč pomáhá změnit myšlení a nezaujatým pohledem dává možnosti výběru. Kouč poskytuje nezaujatý a nestranný pohled na věc, klient tohoto pohledu může využít, (avšak nemusí), může pracovat s novými návyky a zlepšovat svůj přístup k životu a sobě samému. 

Proč zvolit spolupráci s koučem? Pokud ve svém životě cítíte, že není vše úplně ideální, cítíte, že chcete nějakou změnu a nebo že nejste spokojená v oblasti vztahů nebo práce? 

 • Zlepšit kvalitu své práce
 • Zlepšit komunikaci s přáteli či kolegy
 • Lépe se sami rozhodovat
 • Naučit se lépe zaměřovat se na věci, které máte možnost ovlivnit
 • Odpoutat se od věcí, které nezměníte
 • Vybudovat schopnost vzít život do vlastních rukou
 • Převzít za svůj život odpovědnost
 • Pracovat se svým sebevědomím
 • Najít sílu odejít z nespokojeného zaměstnání či vztahu
 • Nalézt v každé situaci ta nejlepší možná řešení a realizovat je
 • Podstatné je úsilí. Vědět, kam směřuji ve svém životě.


ICF -International Coach Federation

Mezinárodní federace koučů

Co je koučink?

Koučink je partnerská spolupráci s klienty v tvořivém a myšlení inspirujícím procesu, který je inspiruje k maximalizaci jejich osobního i profesního potenciálu, což je zvláštní důležité v tomto nejistém a komplexním prostředí. Koučové uznávají klienty jako experty na jejich život i práci a věří, že každý klient je tvořivý, plný zdrojů a celistvý. 

Na tomto základě vnímáme koučovu zodpovědnost:

 • objevovat, ujasňovat a připojovat se k tomu, čeho chce klient dosáhnout,
 • podporovat klientovo sebeobjevování,
 • vyvolávat klientem vytvořená řešení a strategie,
 • ponechat klientovi zodpovědnost. 

Informace čerpány z webových stránek ICF. Více naleznete na níže uvedeném odkazu.  https://www.coachfederation.cz/ 

Co je ICF?

International Coach Federation - Mezinárodní federace koučůMezinárodní federace koučů představuje největší světovou organizaci sdružující profesionální kouče ze 128 zemí celého světa. Organizace byla založena zakladatel panem Thomasem J. Leonardem v roce 1995, a v roce 2015 k 20. výročí činí počet koučů více jak 26 000 členů. ICF se zaměřuje na rozvoj a vzdělávání samotných koučů.

ACC - Associate Certified Coach - 1. stupeň certifikace - kouč při jeho získání má praktickou zkušenost o rozsahu více jak 100 odkoučovaných hodin, absolvoval minimálně 60 hodin vzdělávání v koučinku, absolvoval 10 mentorských hodin s mentorem ICF a složil závěrečnou zkoušku potvrzující koučovací dovednosti na úrovni ACC v rámci ICF kompetencí.

PCC - Profesional Certified Coach - 2. stupeň certifikace - kouč při jeho získání má praktickou zkušenost o rozsahu více jak 750 odkoučovaných hodin, absolvoval minimálně 128 hodin vzdělávání v koučinku, absolvoval 10 mentorských hodin s mentorem ICF a složil závěrečnou zkoušku potvrzující koučovací dovednosti na úrovni PCC v rámci ICF kompetencí.

MCC - Master Certified Coach - 3. stupeň certifikace - kouč při jeho získání má praktickou zkušenost o rozsahu více jak 2500 odkoučovaných hodin, absolvoval minimálně 200 hodin vzdělávání v koučinku, absolvoval 10 mentorských hodin s mentorem ICF a složil závěrečnou zkoušku potvrzující koučovací dovednosti na úrovni MCC v rámci ICF kompetencí.

CCE - Continuing Coach Education- kontinuální vzdělávání kouče - využívá se nejčastěji pro další rozvoj koučů, kteří absolvovali akreditovaný výcvik a získali titul ACC, PCC nebo MCC a jimž vypršela platnost. Všechny tyto tituly se udílí na dobu 3 let. Pro jejich prodloužení je zapotřebí určitý počet CCE kreditů. Vzdělávací tréninky s označením CCE mají maximálně 30 výukových hodin a slouží k naučení se jedné nebo několika specifických dovedností.