Co je koučink?

Obecně lze říct, že koučink je určitý komunikační přístup, který pomáhá klientovi k jeho změně. Koučování představuje specifický proces, ve kterém se pomocí přímých a otevřených otázek hledá individuální řešení a postupně se pracuje na rozvoji klienta. Koučink je účinná metoda osobního rozvoje. Každý klient je jedinečný, má určité zkušenosti, své problémy a plány, proto je nutný individuální přístup. 

Co znamená, že kouč pokládá otevřené a přímé otázky? 

Otevřené otázky jsou přirozenější, a poskytují širší možnost odpovědi. Takové otázky "zdravým" způsobem umožňují hluboké přemýšlení a pracovat tak s vlastními myšlenkami. Zpočátku takové otázky mohou působit nepříjemně, neboť na takové otázky nemusí být člověk zvyklý. Ale pokud si uvědomíme, k čemu vedou uzavřené otázky, kdy je odpovědí "ano" nebo "ne". Jak moc taková odpověď posune člověka dál a nebo něco zásadního změní?

Smyslem koučování je především ZMĚNA CHOVÁNÍ klienta, avšak v žádném případě se nejedná o manipulaci. Celý koučovací proces je o klientovi. Jen klient udává směr a tempo celého procesu. Jak funguje koučovací proces? Jak to funguje?

Koučink odhaluje a zkoumá vnitřní práci mysli a srdce. Koučinkem lze dobře rozvíjet potenciál každého člověka. Koučování aktivuje schopnost člověka zvyšovat svůj výkon, rozšiřovat své možnosti a zvětšovat své kapacity. 

Ptáte se sami sebe, kdy je asi tak vhodné využít služeb kouče? 

Kouč přichází  ve chvílích, kdy si nevíme rady v některých životních situacích, neumíme nebo si nejsme schopni pomoci sami a potřebujeme určitým způsobem správně nasměrovat.

Kouč pomáhá změnit myšlení a nezaujatým pohledem dává možnosti výběru. Kouč poskytuje nezaujatý a nestranný pohled na věc, klient tohoto pohledu může využít, (avšak nemusí), může pracovat s novými návyky a zlepšovat svůj přístup k životu a sobě samému. 

Proč zvolit spolupráci s koučem? Pokud ve svém životě cítíte, že není vše úplně ideální, cítíte, že chcete nějakou změnu a nebo že nejste spokojená v oblasti vztahů nebo práce? 

 • Zlepšit kvalitu své práce
 • Zlepšit komunikaci s přáteli či kolegy
 • Lépe se sami rozhodovat
 • Syndrom vyhoření
 • Naučit se lépe zaměřovat se na věci, které máte možnost ovlivnit
 • Odpoutat se od věcí, které nezměníte
 • Vybudovat schopnost vzít život do vlastních rukou
 • Převzít za svůj život odpovědnost
 • Pracovat se svým sebevědomím
 • Najít sílu odejít z nespokojeného zaměstnání či vztahu
 • Nalézt v každé situaci ta nejlepší možná řešení a realizovat je
 • Podstatné je úsilí. Vědět, kam směřuji ve svém životě
 • Bojím se udělat vážné životní rozhodnutí
 • Hledám work-life-balance
 • Nevěřím si. Nemám se ráda. Nesnáším se.
 • Prožívám těžký rozchod/rozvod
 • Nevím, zda jsem připravena na rodičovství


ICF -International Coach Federation

Mezinárodní federace koučů

Co je koučink?

Koučink je partnerská spolupráci s klienty v tvořivém a myšlení inspirujícím procesu, který je inspiruje k maximalizaci jejich osobního i profesního potenciálu, což je zvláštní důležité v tomto nejistém a komplexním prostředí. Koučové uznávají klienty jako experty na jejich život i práci a věří, že každý klient je tvořivý, plný zdrojů a celistvý. 

Na tomto základě vnímáme koučovu zodpovědnost:

 • objevovat, ujasňovat a připojovat se k tomu, čeho chce klient dosáhnout,
 • podporovat klientovo sebeobjevování,
 • vyvolávat klientem vytvořená řešení a strategie,
 • ponechat klientovi zodpovědnost. 

Informace čerpány z webových stránek ICF. Více naleznete na níže uvedeném odkazu.  https://www.coachfederation.cz/ 

Co je ICF?

International Coach Federation - Mezinárodní federace koučůMezinárodní federace koučů představuje největší světovou organizaci sdružující profesionální kouče ze 128 zemí celého světa. Organizace byla založena zakladatel panem Thomasem J. Leonardem v roce 1995, a v roce 2015 k 20. výročí činí počet koučů více jak 26 000 členů. ICF se zaměřuje na rozvoj a vzdělávání samotných koučů.

ACC - Associate Certified Coach - 1. stupeň certifikace - kouč při jeho získání má praktickou zkušenost o rozsahu více jak 100 odkoučovaných hodin, absolvoval minimálně 60 hodin vzdělávání v koučinku, absolvoval 10 mentorských hodin s mentorem ICF a složil závěrečnou zkoušku potvrzující koučovací dovednosti na úrovni ACC v rámci ICF kompetencí.

PCC - Profesional Certified Coach - 2. stupeň certifikace - kouč při jeho získání má praktickou zkušenost o rozsahu více jak 750 odkoučovaných hodin, absolvoval minimálně 128 hodin vzdělávání v koučinku, absolvoval 10 mentorských hodin s mentorem ICF a složil závěrečnou zkoušku potvrzující koučovací dovednosti na úrovni PCC v rámci ICF kompetencí.

MCC - Master Certified Coach - 3. stupeň certifikace - kouč při jeho získání má praktickou zkušenost o rozsahu více jak 2500 odkoučovaných hodin, absolvoval minimálně 200 hodin vzdělávání v koučinku, absolvoval 10 mentorských hodin s mentorem ICF a složil závěrečnou zkoušku potvrzující koučovací dovednosti na úrovni MCC v rámci ICF kompetencí.

CCE - Continuing Coach Education- kontinuální vzdělávání kouče - využívá se nejčastěji pro další rozvoj koučů, kteří absolvovali akreditovaný výcvik a získali titul ACC, PCC nebo MCC a jimž vypršela platnost. Všechny tyto tituly se udílí na dobu 3 let. Pro jejich prodloužení je zapotřebí určitý počet CCE kreditů. Vzdělávací tréninky s označením CCE mají maximálně 30 výukových hodin a slouží k naučení se jedné nebo několika specifických dovedností.