5 mýtů o koučinku

1.) Kouč rozdává rady. - Často se setkávám s názorem, že koučování je poradenstvím, a že kouč rozdává rady.  Musím upozornit, že koučování není poradenství ani žádná poradna. Základní pilíře koučování je především v síle správně kladených otázek, aktivního naslouchání, komunikace. Velký podíl na úspěchu koučovacího rozhovoru má sám klient. Dokonce si si lidé zaměňují se slovem mentor. Kouč samozřejmě může být mentorem, pokud má prokázané vzdělání nebo zkušenost v dané oblasti. 

2.) Koučem se může být každý. - Je pravdou, že státem, respektive živnostenským úřadem koučování není zákonem upravenou profesí, tudíž by se mohlo zdát, že koučem může být každý. Je proto ale nutné zmínit, že koučem se může stát pouze vyzrálá a vyrovnaná osobnost. Každý kouč, pokud je jeho záměrem koučování vykonávat na profesionální úrovni, je třeba aby absolvoval akreditovaný výcvik. Samostudiem se koučem nelze stát. 


3.) S kouči se roztrhl pytel, koučů je dnes hodně. - Počet odborníků v každé profesi je určen poptávkou na trhu, stejně tak je to i v koučování. Kvalitního a certifikovaného kouče poznáte podle vzdělání. Velkou hodnotu tvoří, zda kouč spadá pod Mezinárodní federaci koučů (ICF).

4.) Dokážu být sám sobě koučem. Pokud budu upřímná, člověk sám sobě nemůže dostatečně v tomto ohledu pomoci. Člověk, který neprojde výcvikem kouče, nedokáže nahradit profesionálního kouče, a o to hůře ani sebekouče. Vždy bude pracovat se svými myšlenkami podle starého vzorce. Pomoc odborného kouče má nezastupitelný účinný efekt, než snaha o sebekoučování. Kouč zachovává odstup, nadhled a nezaujatost. 


5.) Mohu si popovídat s přáteli, nepotřebuji na svůj život kouče. Hlavním smyslem těchto přátelských setkání je určité vzájemné sdílení příběhů. Hlavní smysl koučování je rozvoj vlastního potenciálu, vlastní progres a dosahování svých cílů. Je nutné upozornit, že se jedná o dvě zcela odlišné formy konverzace, resp. rozhovoru, přičemž se zcela odlišují i samotné závěry.  Je v pořádku, aby Vás přátelé či kamarádi vyslechli, ale ve většině případů nedochází k efektivnímu rozvoji a posunu.